UNIVERSITY OF MUMBAI

LokaKala AcademyDiploma In Performing Folk Art

EligibilityGraduation in any faculty
DurationOne year full time
Fees11810/-
Seat Available30
MediumMarathi
Format1) Folk lore and folk arts ( paper 1)-100 marks, 2) History of folk arts and classification (paper 2)-100 marks 3) Performing elements of folk arts ( paper 3)-100 marks 4) Practical of folk arts ( paper 4) 100 marks 5) Components of folk arts and participation of an individual in group folk arts ( paper 5)-100 marks

पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम

पात्रताकोणत्याही शाखेतील पदवी
कालावधीएक वर्ष ( पूर्ण वेळ)
शुल्कअकरा हजार आठशे दहा फक्त
उपलब्ध आसनतीस विद्यार्थी
माध्यममराठी
स्वरूप1)लोकसाहित्य आणि लोककला (पेपर क्रमांक 1)-100 गुण 2)लोककलांचा इतिहास आणि वर्गीकरण (पेपर क्रमांक 2)100 गुण 3)लोककलांचे प्रयोगात्म रूप (पेपर क्रमांक 3)-100 गुण 4)लोककलांचा कृती अभ्यास (पेपर क्रमांक 4)-100 गुण 5)लोककला प्रकारातील घटक आणि सामूहिक लोककला प्रकारात व्यक्तींचा सहभाग(पेपर क्रमांक 5)-100 गुण