UNIVERSITY OF MUMBAI

LokaKala AcademyLOKAKALA ACADEMY ABHYAAS MANDAL

Dr Prakash Khandge
Head of the Department of 'Abhyaas Mandal'
Dr Ganesh Chandanshive
Member & Asst. Prof. of Lok Kala Academy
Dr Harishchandra Thorat
Member of Lok Kala Academy
Dr Viswanath Shinde
Member of Lok Kala Academy

लोककला अकादमी अभ्यासमंडळ

डॉ प्रकाश खांडगे
तदर्थ अभ्यास मंडळाचे प्रमुख
डॉ गणेश चंदनशिवे
सदस्य, लोककला अकादमीचे सहाय्यक प्राध्यापक
प्रा. डॉ हरिश्चंद्र थोरात
सदस्य
प्रा. डॉ विश्वनाथ शिंदे
सदस्य